Бластиране и боядисване

Какво е предотвратяване на корозията?

Предотвратяването на корозията удължава живота на металните конструкции. Когато са изложени на въздействието на околната среда, вследствие от процеса на козия се получава влошаване на конструктивната якост на металните конструкции.

Превенцията от корозия обикновено започва с процеса на бластиране, който почиства и елиминира корозията по повърхността на металните конструкции. Този процес подготвя повърхностите за за полагане на покритие, което ще предпази и удължи техния живота.

"Корозия е химичен или електрохимичен процес при който се нарушават повърхностните свойства на материала поради реакцията му с околната среда. Материалите могат да включват метали и сплави, неметали, дърво, керамика, пластмаси, композити и т.н. Корозията може да възникне чрез химични или електрохимични реакции и обикновено е междуфазов процес между материала и средата в която се намира.

Превенцията на корозия обикновено е метод защита и ремонт на повреди на металната повърхност на корабни конструкции или конструкции от гражданското строителство. Почистването на корозирали повърхности се прави основно с помощта на различни методи на бластиране, за да се премахне корозията или повредената боя от конструкцията и да се нанесе нов слой боя.

Гама от услуги предлагани от нашата фирма

Ние предлагаме комплексни услуги за предотвратяване на корозия чрез широка гама от методи за бластиране и нанасяне на бояджийско покритие на място на клиентите в кораборемонтни и корабостроителни заводи.

За да допълним нашите основни услуги и да предоставим цялостно решение на клиентите, ние също така сме ангажирани в проектирането и доставката на бояджийски системи и меашини за бластиране.

Нашата основна дейност е да предоставяме услуги предимно на корабостроителни и кораборемонтни фирми в Република България, където това е част от техните дейности.

Наред с това изпълняваме заявки от фирми в областа на корабоплаването, рибарството и техническия флот.

Гражданско строителство

SNIS consult, Ltd. Извършва бластиране и боядисване на всякакъв тип метални кострукции и съоръжения в затворени и открити помещения.

Морска индустрия

Предоставяме основно услуги за бластиране и боядисване корабостроителни и кораборемонтни фирми като част от тяхната дейност при строителство, преустройство на кораби и ремонтни дейности.

Наши клиенти са компании в областта на корабоплаването както и собственици на малки риболовни и технически съдове.

Извършваме бластиране и боядисване както на външна обшивка така и на конструкции като палуби прегради танкове в самия корабен корпус.

Като фирма предоставяща услуги в областа на бластирането и боядисването ние имаме строга система за качество както вътрешнофирмено така и отговорност при представяне на извършената от нас работа на представители на контрола по качеството на нашите клиенти и представителите на системите за боядисване.

Почистване от обрастване

Предварителната подготовка на на корабния корпус за бластиране и боядисване включва механично почистване от обрастване.

Обезсоляване и измиване

Обезсоляване, обезмасляване и измиване на трюмове танкове , като се използват препарати и машини работещи с флуид под високо налягане.

Външно измиване на корабния корпус

Външно измиване на корабния корпус с използване на машини с вода под налягане до 500 bar за премахване на замърсявания от масло греси или сол.

Подготовка на повърхностите

Посредством подходящи машини и съоръжения, чрез използване на технологията на бластиране посредством абразив и механични инструменти подготвяме повърностите за последващо полагане на необходимата антикорозионна система. Имаме възможноста да подготвим повърхностите съгласно световно признатите Шведски стандарти SW; SA1; SA2; SA2.5

Полагане на антикорозионно покритие

Имаме въможности да полагаме всички съвременни системи за боядисване. Ние покриваме SPPC стандарт.