Морско и офшорно проектиране

Основни дейности

Изчисления по теория на кораба

Якостни изчисления и разработване на документация за класификационните организации

Разработване на работна документация на корабни корпусни конструкции и устройства

Преоборудване и модификация на кораби и корабни конструкции

Крайноелементни анализи на корпусни конструкции включващи обща якост, местна якост и умора.